قالب استادیار

با استفاده از دوره های استادیار می توانید رویاهای خود رو عملی کنید. کافیه به ما ملحق شید.

14
دوره
2
کاربر
33
خریدار
8
استاد

دوره ها


19%تخفیف


آموزش جاوا اسکریپت

غیرحضوری
5.00
1 رای
مهرداد زمانی
قالب استادیار توسط تیم سانکد بومی سازی شده است و امکانات بسیار زیادی به قالب افزوده شده است.
120
3
990,000 799,000 تومان

25%تخفیف


آموزش گتسبی

غیرحضوری
4.29
7 رای
مهرداد زمانی
فراگیری دوره مدیریت اجرایی کسب و کار MBA شما را برای مقابله با آخرین مسائل در کسب و کار بین المللی و اعمال جدیدترین تکنیک های مدیریت و رویارویی با چالش های مداوم کسب و کار آماده می کند.
5:06:45
0
399,000 299,000 تومان

10%تخفیف


آموزش Node.js

حضوری
بدون امتیاز
0 رای
لاله ایرانپور
27 فروردین 1400
3
50,000 45,000 تومان

40%تخفیف


دوره آشنایی با وردپرس

حضوری
3.00
2 رای
سینا شهابی
2:15:18
5
149,000 – 280,000 تومان

رویدادهای پیش رو


سری توسعه گوناگون و حرفه ای توسعه حرفه ای

21
فروردین 1401
2:00 ق.ظ – 8:00 ق.ظ
تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

آمادگی بازگشت مجدد به مدرسه

01
شهریور 1400
2:00 ق.ظ – 5:00 ق.ظ
تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی در زمینه هنر

29
شهریور 1400
2:00 ق.ظ – 5:00 ق.ظ
تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

Array
(
[style] => 68
[transform] => sc_sep_top
[pnumber] => 5
[color1] => #27E132
[color2] => #E1FE39
[podcast_type] => audio
[_title] =>
[_margin] => Array
(
[unit] => px
[top] =>
[right] =>
[bottom] =>
[left] =>
[isLinked] => 1
)
[_margin_tablet] => Array
(
[unit] => px
[top] =>
[right] =>
[bottom] =>
[left] =>
[isLinked] => 1
)
[_margin_mobile] => Array
(
[unit] => px
[top] =>
[right] =>
[bottom] =>
[left] =>
[isLinked] => 1
)
[_padding] => Array
(
[unit] => px
[top] =>
[right] =>
[bottom] =>
[left] =>
[isLinked] => 1
)
[_padding_tablet] => Array
(
[unit] => px
[top] =>
[right] =>
[bottom] =>
[left] =>
[isLinked] => 1
)
[_padding_mobile] => Array
(
[unit] => px
[top] =>
[right] =>
[bottom] =>
[left] =>
[isLinked] => 1
)
[_element_width] =>
[_element_width_tablet] =>
[_element_width_mobile] =>
[_element_custom_width] =>
[_element_custom_width_tablet] =>
[_element_custom_width_mobile] =>
[_element_vertical_align] =>
[_element_vertical_align_tablet] =>
[_element_vertical_align_mobile] =>
[_position] =>
[_offset_orientation_h] =>
[_offset_x] =>
[_offset_x_tablet] =>
[_offset_x_mobile] =>
[_offset_x_end] =>
[_offset_x_end_tablet] =>
[_offset_x_end_mobile] =>
[_offset_orientation_v] =>
[_offset_y] =>
[_offset_y_tablet] =>
[_offset_y_mobile] =>
[_offset_y_end] =>
[_offset_y_end_tablet] =>
[_offset_y_end_mobile] =>
[_z_index] =>
[_z_index_tablet] =>
[_z_index_mobile] =>
[_element_id] =>
[_css_classes] =>
[motion_fx_motion_fx_scrolling] =>
[motion_fx_translateY_effect] =>
[motion_fx_translateY_direction] =>
[motion_fx_translateY_speed] =>
[motion_fx_translateY_affectedRange] =>
[motion_fx_translateX_effect] =>
[motion_fx_translateX_direction] =>
[motion_fx_translateX_speed] =>
[motion_fx_translateX_affectedRange] =>
[motion_fx_opacity_effect] =>
[motion_fx_opacity_direction] =>
[motion_fx_opacity_level] =>
[motion_fx_opacity_range] =>
[motion_fx_blur_effect] =>
[motion_fx_blur_direction] =>
[motion_fx_blur_level] =>
[motion_fx_blur_range] =>
[motion_fx_rotateZ_effect] =>
[motion_fx_rotateZ_direction] =>
[motion_fx_rotateZ_speed] =>
[motion_fx_rotateZ_affectedRange] =>
[motion_fx_scale_effect] =>
[motion_fx_scale_direction] =>
[motion_fx_scale_speed] =>
[motion_fx_scale_range] =>
[motion_fx_transform_origin_x] =>
[motion_fx_transform_origin_y] =>
[motion_fx_devices] =>
[motion_fx_range] =>
[motion_fx_motion_fx_mouse] =>
[motion_fx_mouseTrack_effect] =>
[motion_fx_mouseTrack_direction] =>
[motion_fx_mouseTrack_speed] =>
[motion_fx_tilt_effect] =>
[motion_fx_tilt_direction] =>
[motion_fx_tilt_speed] =>
[sticky] =>
[sticky_on] =>
[sticky_offset] =>
[sticky_offset_tablet] =>
[sticky_offset_mobile] =>
[sticky_effects_offset] =>
[sticky_effects_offset_tablet] =>
[sticky_effects_offset_mobile] =>
[sticky_parent] =>
[_animation] =>
[_animation_tablet] =>
[_animation_mobile] =>
[animation_duration] =>
[_animation_delay] =>
[_transform_rotate_popover] =>
[_transform_rotateZ_effect] =>
[_transform_rotateZ_effect_tablet] =>
[_transform_rotateZ_effect_mobile] =>
[_transform_rotate_3d] =>
[_transform_rotateX_effect] =>
[_transform_rotateX_effect_tablet] =>
[_transform_rotateX_effect_mobile] =>
[_transform_rotateY_effect] =>
[_transform_rotateY_effect_tablet] =>
[_transform_rotateY_effect_mobile] =>
[_transform_perspective_effect] =>
[_transform_perspective_effect_tablet] =>
[_transform_perspective_effect_mobile] =>
[_transform_translate_popover] =>
[_transform_translateX_effect] =>
[_transform_translateX_effect_tablet] =>
[_transform_translateX_effect_mobile] =>
[_transform_translateY_effect] =>
[_transform_translateY_effect_tablet] =>
[_transform_translateY_effect_mobile] =>
[_transform_scale_popover] =>
[_transform_keep_proportions] => yes
[_transform_scale_effect] =>
[_transform_scale_effect_tablet] =>
[_transform_scale_effect_mobile] =>
[_transform_scaleX_effect] =>
[_transform_scaleX_effect_tablet] =>
[_transform_scaleX_effect_mobile] =>
[_transform_scaleY_effect] =>
[_transform_scaleY_effect_tablet] =>
[_transform_scaleY_effect_mobile] =>
[_transform_skew_popover] =>
[_transform_skewX_effect] =>
[_transform_skewX_effect_tablet] =>
[_transform_skewX_effect_mobile] =>
[_transform_skewY_effect] =>
[_transform_skewY_effect_tablet] =>
[_transform_skewY_effect_mobile] =>
[_transform_flipX_effect] =>
[_transform_flipY_effect] =>
[_transform_rotate_popover_hover] =>
[_transform_rotateZ_effect_hover] =>
[_transform_rotateZ_effect_hover_tablet] =>
[_transform_rotateZ_effect_hover_mobile] =>
[_transform_rotate_3d_hover] =>
[_transform_rotateX_effect_hover] =>
[_transform_rotateX_effect_hover_tablet] =>
[_transform_rotateX_effect_hover_mobile] =>
[_transform_rotateY_effect_hover] =>
[_transform_rotateY_effect_hover_tablet] =>
[_transform_rotateY_effect_hover_mobile] =>
[_transform_perspective_effect_hover] =>
[_transform_perspective_effect_hover_tablet] =>
[_transform_perspective_effect_hover_mobile] =>
[_transform_translate_popover_hover] =>
[_transform_translateX_effect_hover] =>
[_transform_translateX_effect_hover_tablet] =>
[_transform_translateX_effect_hover_mobile] =>
[_transform_translateY_effect_hover] =>
[_transform_translateY_effect_hover_tablet] =>
[_transform_translateY_effect_hover_mobile] =>
[_transform_scale_popover_hover] =>
[_transform_keep_proportions_hover] => yes
[_transform_scale_effect_hover] =>
[_transform_scale_effect_hover_tablet] =>
[_transform_scale_effect_hover_mobile] =>
[_transform_scaleX_effect_hover] =>
[_transform_scaleX_effect_hover_tablet] =>
[_transform_scaleX_effect_hover_mobile] =>
[_transform_scaleY_effect_hover] =>
[_transform_scaleY_effect_hover_tablet] =>
[_transform_scaleY_effect_hover_mobile] =>
[_transform_skew_popover_hover] =>
[_transform_skewX_effect_hover] =>
[_transform_skewX_effect_hover_tablet] =>
[_transform_skewX_effect_hover_mobile] =>
[_transform_skewY_effect_hover] =>
[_transform_skewY_effect_hover_tablet] =>
[_transform_skewY_effect_hover_mobile] =>
[_transform_flipX_effect_hover] =>
[_transform_flipY_effect_hover] =>
[_transform_transition_hover] => Array
(
[unit] => px
[size] =>
[sizes] => Array
(
)
)
[motion_fx_transform_x_anchor_point] =>
[motion_fx_transform_x_anchor_point_tablet] =>
[motion_fx_transform_x_anchor_point_mobile] =>
[motion_fx_transform_y_anchor_point] =>
[motion_fx_transform_y_anchor_point_tablet] =>
[motion_fx_transform_y_anchor_point_mobile] =>
[_background_background] =>
[_background_color] =>
[_background_color_stop] =>
[_background_color_b] =>
[_background_color_b_stop] =>
[_background_gradient_type] =>
[_background_gradient_angle] =>
[_background_gradient_position] =>
[_background_image] =>
[_background_image_tablet] =>
[_background_image_mobile] =>
[_background_position] =>
[_background_position_tablet] =>
[_background_position_mobile] =>
[_background_xpos] =>
[_background_xpos_tablet] =>
[_background_xpos_mobile] =>
[_background_ypos] =>
[_background_ypos_tablet] =>
[_background_ypos_mobile] =>
[_background_attachment] =>
[_background_repeat] =>
[_background_repeat_tablet] =>
[_background_repeat_mobile] =>
[_background_size] =>
[_background_size_tablet] =>
[_background_size_mobile] =>
[_background_bg_width] =>
[_background_bg_width_tablet] =>
[_background_bg_width_mobile] =>
[_background_video_link] =>
[_background_video_start] =>
[_background_video_end] =>
[_background_play_once] =>
[_background_play_on_mobile] =>
[_background_privacy_mode] =>
[_background_video_fallback] =>
[_background_slideshow_gallery] =>
[_background_slideshow_loop] =>
[_background_slideshow_slide_duration] =>
[_background_slideshow_slide_transition] =>
[_background_slideshow_transition_duration] =>
[_background_slideshow_background_size] =>
[_background_slideshow_background_size_tablet] =>
[_background_slideshow_background_size_mobile] =>
[_background_slideshow_background_position] =>
[_background_slideshow_background_position_tablet] =>
[_background_slideshow_background_position_mobile] =>
[_background_slideshow_lazyload] =>
[_background_slideshow_ken_burns] =>
[_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction] =>
[_background_hover_background] =>
[_background_hover_color] =>
[_background_hover_color_stop] =>
[_background_hover_color_b] =>
[_background_hover_color_b_stop] =>
[_background_hover_gradient_type] =>
[_background_hover_gradient_angle] =>
[_background_hover_gradient_position] =>
[_background_hover_image] =>
[_background_hover_image_tablet] =>
[_background_hover_image_mobile] =>
[_background_hover_position] =>
[_background_hover_position_tablet] =>
[_background_hover_position_mobile] =>
[_background_hover_xpos] =>
[_background_hover_xpos_tablet] =>
[_background_hover_xpos_mobile] =>
[_background_hover_ypos] =>
[_background_hover_ypos_tablet] =>
[_background_hover_ypos_mobile] =>
[_background_hover_attachment] =>
[_background_hover_repeat] =>
[_background_hover_repeat_tablet] =>
[_background_hover_repeat_mobile] =>
[_background_hover_size] =>
[_background_hover_size_tablet] =>
[_background_hover_size_mobile] =>
[_background_hover_bg_width] =>
[_background_hover_bg_width_tablet] =>
[_background_hover_bg_width_mobile] =>
[_background_hover_video_link] =>
[_background_hover_video_start] =>
[_background_hover_video_end] =>
[_background_hover_play_once] =>
[_background_hover_play_on_mobile] =>
[_background_hover_privacy_mode] =>
[_background_hover_video_fallback] =>
[_background_hover_slideshow_gallery] =>
[_background_hover_slideshow_loop] =>
[_background_hover_slideshow_slide_duration] =>
[_background_hover_slideshow_slide_transition] =>
[_background_hover_slideshow_transition_duration] =>
[_background_hover_slideshow_background_size] =>
[_background_hover_slideshow_background_size_tablet] =>
[_background_hover_slideshow_background_size_mobile] =>
[_background_hover_slideshow_background_position] =>
[_background_hover_slideshow_background_position_tablet] =>
[_background_hover_slideshow_background_position_mobile] =>
[_background_hover_slideshow_lazyload] =>
[_background_hover_slideshow_ken_burns] =>
[_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_direction] =>
[_background_hover_transition] => Array
(
[unit] => px
[size] =>
[sizes] => Array
(
)
)
[_border_border] =>
[_border_width] =>
[_border_width_tablet] =>
[_border_width_mobile] =>
[_border_color] =>
[_border_radius] => Array
(
[unit] => px
[top] =>
[right] =>
[bottom] =>
[left] =>
[isLinked] => 1
)
[_border_radius_tablet] => Array
(
[unit] => px
[top] =>
[right] =>
[bottom] =>
[left] =>
[isLinked] => 1
)
[_border_radius_mobile] => Array
(
[unit] => px
[top] =>
[right] =>
[bottom] =>
[left] =>
[isLinked] => 1
)
[_box_shadow_box_shadow_type] =>
[_box_shadow_box_shadow] =>
[_box_shadow_box_shadow_position] =>
[_border_hover_border] =>
[_border_hover_width] =>
[_border_hover_width_tablet] =>
[_border_hover_width_mobile] =>
[_border_hover_color] =>
[_border_radius_hover] => Array
(
[unit] => px
[top] =>
[right] =>
[bottom] =>
[left] =>
[isLinked] => 1
)
[_border_radius_hover_tablet] => Array
(
[unit] => px
[top] =>
[right] =>
[bottom] =>
[left] =>
[isLinked] => 1
)
[_border_radius_hover_mobile] => Array
(
[unit] => px
[top] =>
[right] =>
[bottom] =>
[left] =>
[isLinked] => 1
)
[_box_shadow_hover_box_shadow_type] =>
[_box_shadow_hover_box_shadow] =>
[_box_shadow_hover_box_shadow_position] =>
[_border_hover_transition] => Array
(
[unit] => px
[size] =>
[sizes] => Array
(
)
)
[_mask_switch] =>
[_mask_shape] =>
[_mask_image] =>
[_mask_notice] =>
[_mask_size] =>
[_mask_size_tablet] =>
[_mask_size_mobile] =>
[_mask_size_scale] =>
[_mask_size_scale_tablet] =>
[_mask_size_scale_mobile] =>
[_mask_position] =>
[_mask_position_tablet] =>
[_mask_position_mobile] =>
[_mask_position_x] =>
[_mask_position_x_tablet] =>
[_mask_position_x_mobile] =>
[_mask_position_y] =>
[_mask_position_y_tablet] =>
[_mask_position_y_mobile] =>
[_mask_repeat] =>
[_mask_repeat_tablet] =>
[_mask_repeat_mobile] =>
[hide_desktop] =>
[hide_tablet] =>
[hide_mobile] =>
[_attributes] =>
[custom_css] =>
)


15 آذر 1400
آموزش تولید محتوا به زبان ساده
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

2021-12-06 01:24:29

14 آذر 1400
پادکست یادگیری طراحی و توسعه وب
بخشی از یک وب‌سایت که کاربر به تعامل با آن می‌پردازد، Front End نامیده می‌شود.

2021-12-05 22:34:39

20 خرداد 1400
زبان های برنامه نویسی
در حال حاضر پادکست ها به یکی از روش های مناسب برای آموزش های اینترنتی تبدیل شده اند.

2021-06-10 00:15:21
dividers

جدیدترین مقالات
آخرین مقالات روز را در استادیار بخوانید …ویدئو

به استادیار خوش آمدید

10 دی 1400
مطالعه بیشتر


ویدئو

پنل کاربران استادیار

10 دی 1400
مطالعه بیشتر


ویدئو

آموزش نصب استادیار

10 دی 1400
مطالعه بیشتر


کسب و کار

طراحی ایزومترریک چیست

29 مرداد 1400
مطالعه بیشتر


تبلیغات

معرفی برترین سایت های ویرایش

22 تیر 1400
مطالعه بیشتر


بدون دسته بندی

الهام بخش دیگران باشید

3 تیر 1400
مطالعه بیشتر
dividersFacebook


Twitter


Youtube


Instagram


Telegram